גברים  

יש מידות גדולות לגברים !

בפיפה הפריטים במידות 42 עד 56
מקביל ל-52 עד 66 במידות ישראליות

-->