דילוג לתוכן

עגלת הקניות

עגלת הקניות שלך ריקה

תנאי שימוש ותקנון

1. כללי:

 

א. PIPA FASHION - "אופנת פיפה" היא אתר אינטרנט, חנות ומועדון לקוחות המוכר מוצרים דרך אתר האינטרנט, בסניפים, במכירות מיוחדות וכן באמצעות אימיילים הנשלחים ללקוחות שנרשמו למועדון האתר (להלן: "האתר"). המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר, במכירה בסניפים והן במכירה טלפונית.
ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
ג. שימוש באתר, הצטרפות למועדון החברות ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם איננה מסכימה לתנאי מתנאיו היא מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון החברות.
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוחה (להלן "לקוחה") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לאתר.

 

2. הליך הרכישה:

 

א. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין בדף "צור קשר" ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציגת האתר תאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוחה להזמינו.
ב. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
ג. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע' ב' ו/או ג', יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוחה (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.
ד. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי ואופנת פיפה.
ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה תידרש הלקוחה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוחה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.
ט. דף התשלום מאושר בתקן PCI-DSS.
י. מבצעים והנחות יהיו תקפים למשך זמן מוגבל והאתר רשאי לסיים את מועדם לפי שיקול דעתו.
יא. קופוני הנחה תקפים רק לגבי מוצרי אופנת פיפה ולא יהיו תקפים למוצרים אחרים שהאתר מציע. כמו כן לא יהיו הקופונים תקפים למוצרים שנמצאים בקטגורית SALE.

 

3. אספקה והובלת המוצרים:

 

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוחה הקלידה או מסרה בעת ההזמנה, תוך יום עד ארבעה (4) ימי עסקים באמצעות שליח.
ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר אלא אם כן מוזכר אחרת בעת הרכישה.
ג. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיו"ב.
ה. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה.
ו. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
ז. על הלקוחה להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
ח. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונה.

 

4. שירות לקוחות:

בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.

5. כשרות להשתמש באתר:

 

א. לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1. הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
2. הלקוחה הנה בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3. הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4. הלקוחה היא בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלת כתובת בישראל.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה מלבצע הזמנה באתר אם:
1. הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
2. הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון;
3. הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
4. הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.

 

6. סודיות מידע:

 

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

7. ביטול רכישה:

 

א. לקוחה רשאית לבטל את הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
ב. ביטול רכישה שהתבצעה בקופות הסניפים יתקבל עד 2 ימי עסקים מיום הקנייה על פי חוק הגנת הצרכן;
ביטול רכישה שהתבצעה באתר האינטרנט או בטלפון יתקבל עד 14 ימים מיום קבלת הפריטים על פי חוק הגנת הצרכן;
ג. ביטול הרכישה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר או בטלפון.
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, תחויב הלקוחה רק בדמי המשלוח חזרה, אלא אם החזירה את הפריטים לאחד הסניפים בשעות הפעילות, אזי לא תחויב על ביטול כלל.
ה. ביטול ההזמנה ע"י הלקוחה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם, עם התוויות המקוריות, ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש למעט מדידה עצמית חד פעמית.
ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש.
ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 6א' לחוק הגנת הצרכן.
ח. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
יד. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינה בעת ביצוע ההזמנה.
טו. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
טז. בקשה הלקוחה להחליף אחד או יותר מהפריטים שרכשה: תוכל לעשות כן על פי תנאי "ביטול רכישה" (סעיפים 7 א' עד ז').
* לתנאי קבלת זיכוי / החזרות והחלפות יש לעיין בלינק הבא: https://www.pipafashion.co.il/policies/refund-policy

 

8. תנאים נוספים:

 

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ב. הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
ג. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצעת הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכשת ועל חשבונה.
ד. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ה. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.
ו. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
ז. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.